Future Music Statement

Dear Robot,

The beautiful thing about the music of the future, is that when you finally get to hear it, it is oscillating in known rhythms. It is so rare, that nobody really knows it’s source. But the one sure thing, is that it might be you. You. Not your avatar, not the ones quoted or the person writing, but YOU. It is within you. And For a strange resonant reason, it often appears in the shower. If it would be so that it only appears in the shower you can relax: The future music is not your responsibility. You are only it’s witness and eventually it’s ambassador. You generally hear it without speakers and it is based in your heart. You already know how it will go after the second bar, even thou it is the first time. Sometimes the future music sounds like it comes from the past, but in reality it is because it shows you what you’ve been waiting for, for too long.

Det som är så vackert med Framtidens musik, när man väl får höra den, är att den oftast bultar i bekanta tackter. Den är så sällsynt att ingen riktigt vet vart källan är. Men det som är säkert är att det kanske är du. Du, inte din avatar, den som citeras den som skriver eller den som läser. Utan DU. Den finns inom dig. Oftast, av någon konstig resonant anledning, brukar den ske i duschen. Om det skulle vara så att den bara sker i duschen kann du vara lugn: framtidens musik är inte ditt ansvar. Du är bara dess vittne och behörare. Du lyssnar på den utan högtalare och den grundar sig i ditt hjärta. Du vet hur den låter efter andra baret, fast det var första gången. Framtidens musik kanske låter som den kommer från något förflutet ibalnd, men i själva verket visar den dig bara vad du väntat på allt för länge.


This website is not a place for dialogues, hence you cannot comment. But hey! If you are upset, happy or lost, I'd love to here from you by email.